UBND phường Tân Tiến Ra quân hướng dẫn, cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử

 UBND phường Tân Tiến Ra quân hướng dẫn, cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 17/04/2023 của Ủy ban nhân dân phường Tân Tiến về “Phối hợp phát huy vai trò nòng cốt của các ban ngành đoàn thể và trưởng các tổ dân phố, người đứng đầu các tôn giáo, doanh nghiệp, trường học trong triển khai cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Tân Tiến”; Kế hoạch số 134/KH-CAP-QLHC ngày 25/5/2023 của Công an Thành phố “Về đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột”.

Sáng ngày 6/6/2023, Tổ công tác Đề án 06  ra quân hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử với những nội dung thiết thực nhằm Phát huy vai trò nòng cốt của các ban ngành, đoàn thể phường thống nhất trong triển khai cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia trên địa bàn phường Tân Tiến.Tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi, tiếp cận đến mọi tầng lớp Nhân dân, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kích hoạt trên 90% tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường.

Về phía Lực lượng tham gia gồm: Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06,CBCS Công an phường Tân Tiến, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Tổ trưởng 13 tổ dân phố, Ban chỉ huy quân sự phường,Ban Bảo vệ dân phố. Hoạt động diễn ra trong khoảng Thời gian là các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023 đến 30/6/2023 (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật).

Thông qua hoạt động Triển khai tổ hướng dẫn hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện việc cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nay tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn, những người dân sinh sống, làm việc, thường xuyên đi lại trên các tuyến đường trên địa bàn tổ dân phố, công dân đủ điều kiện có nhu cầu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Việc nâng cao hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử góp phần phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Một số hình ảnh từ hoạt động ra quân sáng nay:

Related post