Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức hội nghị chuyên đề 2022

 Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức hội nghị chuyên đề 2022

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, thành ủy và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Ngày 10/6/2022, Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị học tập theo Kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 01/6/2022 của Đảng ủy phường Tân Tiến về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh và Thành ủy đợt I/2022. Và kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 02/6/2022 của Đảng ủy phường Tân Tiến về chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

Tham dự Hội nghị có:

  • Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
  • Đồng chí Trần Công Hữu – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Cùng hơn 300 các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đình Ninh tuyên truyền và triển khai thực hiện rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2022. Tiếp sau đó, đồng chí Trần Công Hữu thay mặt Ban Thường vụ thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và quán triệt một số văn bản của Trung ương, Tỉnh và Thành ủy đợt I/2022 theo công văn số 897-CV/BTGTU, ngày 18/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 01/6/2022 của Đảng ủy phường Tân Tiến.

(Đ/c: Nguyễn Đình Ninh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường tuyên truyền triển khai các chuyên đề năm 2022)Thông qua việc học tập giúp cho Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội phường và các Chi bộ trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy. Từ đó quán triệt, tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị…

Sau đây là một số hình ảnh từ Hội nghị:

Theo: Truyền Thông Tây Nguyên

HongLien

Related post