Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du 2022 – 2023

 Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du 2022 – 2023

Cập nhật điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du năm học 2022 – 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Đâu là danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 2022? Dưới đây là điểm chuẩn các lớp chuyên và danh sách trúng tuyển năm nay.

Điểm chuẩn lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du 2022 – 2023

  • Chuyên Văn: điểm chuyên thấp nhất – 4.0 điểm, điểm vào lớp chuyên – 30 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Sử – Địa: điểm chuyên thấp nhất – 3.75 điểm, điểm vào lớp chuyên – 28 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Anh: điểm chuyên thấp nhất – 5.0 điểm, điểm vào lớp chuyên – 37.8 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Anh – Pháp: điểm chuyên thấp nhất – 4.33 điểm, điểm vào lớp chuyên – 27.45 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Toán: điểm chuyên thấp nhất – 3.75 điểm, điểm vào lớp chuyên – 34.5 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Tin: điểm chuyên thấp nhất – 3.75 điểm, điểm vào lớp chuyên – 33 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Vật Lý: điểm chuyên thấp nhất – 5.0 điểm, điểm vào lớp chuyên – 33.75 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Chuyên Hóa Học: điểm chuyên thấp nhất – 4.0 điểm, điểm vào lớp chuyên – 31 điểm, số lượng – 71 học sinh.
  • Chuyên Sinh Học: điểm chuyên thấp nhất – 4.5 điểm, điểm vào lớp chuyên – 33.5 điểm, số lượng – 35 học sinh.
  • Lớp không chuyên: điểm vào lớp chuyên – 27.2 điểm, số lượng – 84 học sinh.

>> Kết quả điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Du Đăk Lăk 2022-2023

Danh sách trúng tuyển lớp 10 trường chuyên Nguyễn Du

HongLien

Related post