Review cuốn sách Chiến lược cạnh tranh

 Review cuốn sách Chiến lược cạnh tranh

Cuốn sách “Chiến lược cạnh tranh” của Michael E Porter là cuốn sách đã thay đổi cả lý thuyết, thực hành và giảng dạy chiến lược kinh doanh trên toàn thế giới.

Tác giả của cuốn sách Michael Porter

Michael Porter là một trong những giáo sư lỗi lạc nhất trong lịch sử của Đại học Harvard. Nhắc tới ông người ta thường nhắc tới những tác phẩm kinh điển như “Chiến lược cạnh tranh” (competitive strategy), “Lợi thế cạnh tranh” (competitive advantage) và “Lợi thế cạnh tranh quốc gia” (competitive advantage of nations) được xem như là sách gối đầu giường của giới kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô trên khắp thế giới.

Tác giả sách " chiến lược cạnh tranh

Reivew cuốn sách “Chiến lược cạnh tranh”

Cuốn sách “Chiến lược cạnh tranh” là một cuốn sách giới thiệu một khung phân tích chi tiết để hiểu những lực lượng ẩn giấu phía sau cạnh tranh trong các ngành. Cuốn sách cũng cung cấp một hướng đi mới, một động lực mới trong phát triển kinh thế.

Chiến lược cạnh tranh và những bộ phận chính của nó gồm phân tích ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh và định vị chiến lược hiện đang là một phần trong hoạt động quản lý. Phân tích cạnh tranh có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoạch định chiến lược kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, marketing, phân tích chứng khoán và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Với hơn 60 lần xuất bản bằng tiếng Anh và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau.

Sách Chiến lược cạnh tranh

Với sự tóm tắt đơn giản hóa vấn đề Porter đã thâu tóm toàn bộ sự cạnh tranh phức tạp trong nền kinh tế về thành năm yếu tố cạnh tranh. Cuốn sách cung cấp những công cụ để nắm bắt sự phong phú và đa dạng của các ngành và các công ty trong khi đưa ra một cấu trúc chặt chẽ để xem xét chúng.

Porter đã giới thiệu trong cuốn sách một trong những công cụ cạnh tranh mạnh mẽ là “Ba chiến lược cạnh tranh phổ quát – Chi phí thấp, Đặc trưng hóa khách biệt và Trọng tâm”. Những chiến lược này đã biến định vị chiến lược thành một hoạt động có cấu trúc. Ông chỉ ra phương pháp định nghĩa lợi thế cạnh tranh theo chi phí và giá tương đối, do đó liên hệ trực tiếp đến lợi nhuận và trình bày một góc nhìn hoàn toàn mới về cách thức tạo ra và phân chia lợi nhuận.

Qua 16 chương sách, tác giả đã cô đúc sự cạnh tranh, môi trường canh trành và chiến lược cạnh tranh để đối phó lại các sự thay đổi trong ngành. Từ tổng quan cơ cấu ngành dựa trên mô hình 5 lực lượng cạnh tranh , hoạch định và áp dụng những chiến lược phù hợp để đối phó với những áp lực cạnh tranh cũng như khắc phục những hạn chế của ngành trong từng giai đoạn của chu kỳ ngành. Và khi ngành rơi vào giai đoạn suy thoái, doanh nghiệp cần đưa ra những quyết định đúng đắn, hoặc tiếp tục ở lại và dẫn dắt cuộc chơi, hoặc tìm cho bản thân một lối thoát, một con đường mới bằng cách gia nhập một ngành khác.

Cuốn sách “Chiến lược cạnh tranh” là một nền tảng lâu dài và là xuất phát điểm để tư duy về cạnh tranh và định vị trong các ngành, trên cơ sở đó, các ý tưởng khác có thể được bổ sung hoặc tích hợp.

Ngoài ra bạn có đọc thêm review về nhiều cuốn sách hay khác Tại đây!

CTV

Related post