Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

 Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022, UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển: 184 chỉ tiêu, trong đó có 07 Chỉ tiêu tuyển dụng người Dân tộc thiểu số. Được chia theo các ngạch cụ thể như sau:

– Ngạch Chuyên viên: 136 chỉ tiêu;

– Ngạch Kiểm lâm viên: 25 chỉ tiêu;

– Ngạch Kế toán viên: 03 chỉ tiêu;

– Ngạch Văn thư viên: 01 chỉ tiêu;

– Ngạch Cán sự: 01 chỉ tiêu;

– Ngạch Kiểm lâm viên trung cấp: 11 chỉ tiêu;

– Ngạch Văn thư viên trung cấp: 07 chỉ tiêu.

(có Phụ lục số chỉ tiêu tuyển dụng công chức đính kèm).

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký thi tuyển

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Những người có đủ điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, địa chỉ: số 09 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tại 01 vị trí dự tuyển, Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (có mẫu số 01 kèm theo).

– Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập; Bản chụp chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y).

– Bản chụp các hồ sơ chứng minh điều kiện miễn thi ngoại ngữ; đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

– Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc nhân thân); 03 ảnh (cỡ 4cm x 6 cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

1.1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

1.2. Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

1.3. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân
tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Hình thức thi: Phỏng vấn.

2.2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

2.4. Thang điểm: 100 điểm.

2.5. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN NỘP HỒ SƠ, THI TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 24/5/2022 đến hết ngày 22/6/2022, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Quầy số 10, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 09 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc gửi theo đường bưu điện.

– Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02623.650.650 (bấm phím số 10).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2022.

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký dự tuyển kỳ thi công chức Đắk Lắk 2022:

HongLien

Related post