Tin tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng viên chức Đắk Lắk

 Tin tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng viên chức Đắk Lắk

Vừa qua, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành thông báo số 941/TB-UBND ngày 02/12/2021 về việc tuyển dụng viên chức Đắk Lắk. Theo đó, ứng viên sẽ ứng tuyển vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Đắk Lắk:

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tuyển dụng 04 viên chức. Bao gồm:

  • 03 Vị trí bồi thường giải phóng mặt bằng
  • 01 Nhân viên kế toán

Đài truyền thanh – truyền hình thành phố Buôn Ma Thuột tuyển dụng 07 vị trí việc làm. Cụ thể như sau:

  • 02 Phóng viên,
  • 02 Kỹ thuật phát thanh truyền hình
  • 01 Biên tập viên
  • 01 Phát thanh viên
  • 01 Kế toán

Trung tâm Văn hóa – thể thao và Du lịch cần tuyển 06 viên chức, trong đó:

  • 02 Vị trí việc làm thể dục thể thao
  • 02 Văn hóa văn nghệ và du lịch
  • 02 Nhân viên hành chính – tổng hợp

2. Deadline nộp hồ sơ: từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022 (trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6)

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ tìm việc tại Phòng Nội vụ thành phố Buôn Ma Thuột

4. Thời gian xét tuyển: Trong tháng 1 năm 2022.

Toàn bộ thông báo tuyển dụng viên chức Đắk Lắk

Dưới đây là thông báo tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Buôn Ma Thuột:

HongLien

Related post