Từ 1/7, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thay đổi ra sao?

 Từ 1/7, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thay đổi ra sao?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 60 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại CCCD

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư 60 quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021, thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD và Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Công dân làm CCCD không phải điền Tờ khai

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là trình tự thu nhận thông tin công dân.

Theo đó, khi công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục: Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; Thu nhận vân tay; Chụp ảnh chân dung; In phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; Thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết…

Như vậy, công dân không còn phải điền tờ khai giấy. Nếu có yêu cầu thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh… và in phiếu thu nhận thông tin CCCD… để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

Chỉ xuất trình giấy tờ trong vài trường hợp

Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì cán bộ công an sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (như Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ, sổ hộ khẩu… hoặc các giấy tờ hợp pháp khác…).

Được làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú

Trước đây, theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân chủ yếu thực hiện tại nơi có hộ khẩu thường trú.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021, Thông tư 59/2021/TT-BCA có hiệu lực đã quy định: Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD.

Điều này có nghĩa là, sắp tới, người dân có thể làm CCCD tại nơi tạm trú hoặc nơi thường trú thay vì chủ yếu làm tại nơi thường trú như trước đây.

Thu hồi chứng minh nhân dân cũ

Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định: Thu lại Chứng minh nhân dân (CMND), thẻ CCCD đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD.

Hiện nay, khi làm thủ tục chuyển từ CMND sang CCCD, chỉ trong trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) mới bị thu hồi.

Cấp thẻ CCCD gắn chip trong vòng 8 ngày làm việc

Hiện theo Luật CCCD năm 2014, thời hạn cấp, đổi thẻ CCCD kể từ ngày nhận đủ hồ sơ là từ 7 – 20 ngày tùy từng khu vực.

Còn Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định: Thời hạn xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tối đa trong 8 ngày làm việc (2 ngày để chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; 3 – 4 ngày để Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính xử lý, phê duyệt, in thẻ và 2 ngày chuyển phát về nơi người dân làm thủ tục).

Tức là, trong vòng 8 ngày làm việc, thẻ CCCD sẽ được chuyển về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Việt Hòa

HongLien

Related post