TP. Buôn Ma Thuột: Tập trung tháo gỡ vướng mắc các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

 TP. Buôn Ma Thuột: Tập trung tháo gỡ vướng mắc các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

Sáng 12/10, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chủ trì cuộc họp.

9 tháng năm 2023, Công tác CCHC của thành phố từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tạo ra sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Kết quả cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 14.620 hồ sơ, đã giải quyết 14.265 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn 13.195 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 809 hồ sơ, giải quyết quá hạn 261 hồ sơ, chưa giải quyết là 355 hồ sơ); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã đã tiếp nhận 54.517 hồ sơ, đã giải quyết 54.414 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn 48.458 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 5.942 hồ sơ, giải quyết quá hạn 14 hồ sơ, chưa giải quyết là 103 hồ sơ).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản Idesk, chữ ký số đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị; 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành Idesk để nhận và gửi văn bản; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và lãnh đạo được cấp chứng thư số và triển khai thực hiện ký số ban hành văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cải cách chế độ công vụ, 100% công chức, viên chức thành phố được bố trí theo đề án vị trí việc làm; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…

Về các hoạt động chuyển đổi số được các cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng thực hiện. 21/21 phường, xã trên địa bàn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số (đạt tỷ lệ 100%); thành lập 246 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 246 thôn, buôn, tổ dân phố, với số lượng thành viên tham gia trên 1.221 người. Về hạ tầng số, 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã được trang bị máy tính, 100% cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã có mạng nội bộ, kết nối internet băng thông rộng…

Lãnh đạo UBND phường Khánh Xuân nêu một số tồn tại trong công tác CCHC tại địa phương.

Về xây dựng đô thị thông minh, thành phố đã duy trì ổn định và mở rộng các lĩnh vực phản ánh hiện trường trên địa bàn, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xử lý các phản ánh của công dân; triển khai đường dây nóng phục vụ các tổ chức, cá nhân phản ánh về hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Nhằm triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đề nghị các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về CCHC; gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với nhiệm vụ CCHC. Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị và phường, xã để kịp thời chỉ đạo. Tập trung nghiên cứu, áp dụng thực hiện sáng kiến, giải pháp CCHC như “Ngày trực tuyến”, “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”.

Đồng thời, cần tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; khắc phục ngay tình trạng trễ hẹn hồ sơ TTHC.

Related post