Thêm 11 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng

 Thêm 11 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng

UBND huyện M’Drắk cho biết, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và cưỡng chế đợt 2 đối với 33 hộ (trong tổng số 64 hộ giai đoạn 1), đến nay đã có 17 hộ đăng ký tự nguyện đi dời về Khu tái định cư, trong đó có 6 hộ đã thực hiện di dời, còn lại 11 hộ mới đồng ý, chuẩn bị di dời.

Trên cơ sở đó, Tổ Chỉ đạo hỗ trợ di dời Tái định cư Dự án (gọi tắt là Tổ Chỉ đạo) đã có kế hoạch hỗ trợ người dân để thực hiện di dời, thời gian dự kiến từ ngày 4 đến ngày 21/11/2022.

Trước đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng giai đoạn 1 (đối với 64 hộ dân), huyện M’Drắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các hộ dân tự nguyện di dời đến Khu tái định cư thuộc Dự án. Qua vận động đã 48/64 hộ đăng ký tự nguyện di dời về Khu tái định cư.

Người dân xã Cư San, huyện M'Drắk tự nguyện di dời tài sản, nhà cửa sang Khu tái định cư số 1 thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng.
Người dân xã Cư San, huyện M’Drắk tự nguyện di dời tài sản, nhà cửa sang Khu tái định cư số 1 thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Để công tác di dời nhanh chóng, bảo đảm an toàn về tài sản cho các hộ dân, UBND huyện yêu cầu lực lượng tham gia chuẩn bị công cụ, dụng cụ (búa đinh, xà beng, xà gạc, cưa sắt, dây thừng …) phương tiện di chuyển, đồ ăn, nước uống khi được Tổ Chỉ đạo trưng tập và phân công.

Thành viên Tổ Chỉ đạo huyện có trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tháo dỡ, di dời tài sản của các hộ dân về Khu tái định cư.

UBND xã Cư San – địa phương có các hộ dân thuộc diện phải di dời có trách nhiệm phân công các đồng chí trong tổ thường trực, trưởng thôn (9, 10 và 11) có mặt tại trường Tiểu học Bùi Thị Xuân để đưa lực lượng hỗ trợ đến các hộ đã được phân công.

Đối với các hộ còn lại Ban cưỡng chế huyện sẽ tiếp tục vận động thuyết phục tự nguyện, nếu các hộ không di dời sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tính từ khi thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng đến nay, có khoảng 220 dân trên địa bàn huyện M’Drắk đã di dời đến các Khu tái định cư của Dự án.

Trần Tuấn

Related post