Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại bảo tàng và di tích

 Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại bảo tàng và di tích

Trong 2 ngày (28 – 29/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại bảo tàng và di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2023.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên đến từ Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ văn hóa của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; nhân viên các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh… Đây là những người đang trực tiếp tham mưu công tác quản lý về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại địa phương, cơ sở.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp; quy trình tổ chức hoạt động thuyết minh tại di tích; giới thiệu về một số di tích nổi tiếng; đồng thời, được hướng dẫn ứng dụng công nghệ, thực hành xây dựng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản văn hóa tại bảo tàng, di tích…

Giảng viên truyền đạt các chuyên đề.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 42 di tích đã xếp hạng (2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, 23 di tích cấp tỉnh) và khoảng 50 di tích tiềm năng. Thông qua lớp tập huấn, nhằm tạo điều kiện những người làm công tác bảo tồn, du lịch được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời xây dựng mối liên kết nhằm đa dạng hóa các dịch vụ, sản phẩm du lịch địa phương, rút ra những bài học từ thực tiễn để đề xuất các phương án bảo tồn phát huy di tích; góp phần nâng cao chất lượng hướng dẫn, thuyết minh tại các bảo tàng, di tích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Trần Tuấn

Related post