Tân Tiến triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024

 Tân Tiến triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ  và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024

UBND phường Tân Tiến đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 trên địa bàn phường Tân Tiến.

Chiều ngày 8/9/2023 tại hội trường UBND phường Tân tiến đã tổ chức Hội nghị “Rà soát, xét duyệt thực lực công dân và triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024”.


Theo kế hoạch thì thời gian xét duyệt thực lực, tiêu chuẩn chính trị công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ cấp phường trong tháng 9/2023. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp thành phố hoàn thành xong trước ngày 10/12/2023. Tham gia xét duyệt chính trị tại thành phố thực hiện xong trước ngày 15/01/2024.Thời gian hiệp đồng giao, nhận quân năm 2024 và Thời gian thâm nhập hồ sơ, chốt quân số nhập ngũ năm 2024 theo kế hoạch của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Thời gian tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong tháng 4 năm 2024.

UBND phường giao BCHQS phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đúng luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng.

Related post