Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

 Đảng ủy phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/ĐU, ngày 26/6/2026 của Đảng ủy phường về tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 30/6/2023, tại Hội trường UBND phường Tân Tiến đã tiến hành Hội nghị sơ kết đồng thời kết hợp với tham quan mô hình sản phẩm OCOP trên địa bàn phường.

Tham dự Hội nghị có:

  • Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
  • Đồng chí Nguyễn Duy Chiến – Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ
  • Đồng chí Trần Công Hữu – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Cùng các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường, các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cấp ủy 20 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn , song Ban Chấp hành Đảng bộ phường  đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo triển khai  thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Thương mại – dịch vụ, sản xuất và chăn nuôi ổn định. Công tác thu thuế, phí và lệ phí đạt khá, vượt chỉ tiêu; công tác quản lý đất đại, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm kịp thời có sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến tích cực hơn. Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đã và đang chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt tại Hội nghị đại biểu được nghe nhiều ý kiến phát biểu nhằm làm rõ thêm các chỉ tiêu cụ thể đã thực hiện trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và định hướng 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề nghị HĐND-UBND-UB.MTTQVN, các ngành, đoàn thể phường và các chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện, đặc biệt là tổ chức thành công kỳ họp HĐND phường trong thời gian sắp tới và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Related post