Sau 01/7/2021, bị thu hồi sổ hộ khẩu làm CCCD gắn chip thế nào?

 Sau 01/7/2021, bị thu hồi sổ hộ khẩu làm CCCD gắn chip thế nào?

Khi Luật Cư trú mới có hiệu lực vào ngày 01/7/2021, nhiều người sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu. Nếu sổ này bị thu hồi, người dân làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip bằng cách nào?

Nhiều trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi từ 01/7/2021

Theo Điều 38 của Luật Cư trú và khoản 2 Điều 26 Thông tư 55 do Bộ Công an ban hành, chỉ khi người dân đi làm các thủ tục sau, dẫn đến thay đổi các thông tin trong Sổ hộ khẩu thì mới bị thu hồi sổ:

– Thủ tục đăng ký thường trú,

– Thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Thủ tục tách hộ,

– Thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Như vậy, đúng là có trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ thời điểm ngày 01/7/2021. Điều này dẫn đến việc nhiều người dân lo lắng bởi theo thông tin họ có được thì muốn làm CCCD gắn chip cần mang sổ hộ khẩu.

Làm Căn cước sau 01/7/2021 có cần sổ hộ khẩu?

Theo Thông tư 60/2021/TT-BCA, sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, có 02 trường hợp công dân làm Căn cước công dân phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh nội dung thông tin nhân thân là:

– Chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

– Đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh.

Tuy nhiên, theo Luật Cư trú 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu và cơ quan đăng ký cư trú thu hồi Sổ hộ khẩu thì tiến hành điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, sau 01/7/2021, nếu người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu, thông tin của họ cũng đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đi làm Căn cước công dân không cần đem theo Sổ hộ khẩu.

Tuy nhiên, nếu có sự điều chỉnh, thì phải mang theo giấy tờ chứng minh. Chẳng hạn, đổi họ thì mang theo giấy khai sinh…

Theo: Luatvietnam.vn

HongLien

Related post