Ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy”

 Ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy”

Từ ngày 22 đến 28/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Tir (huyện Ea H’leo) đã lần lượt tổ chức ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ an toàn” tại tất cả 8 thôn, buôn trong xã.

Mỗi mô hình có từ 8 – 10 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Mục đích là tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; bài trừ những tập tục văn hóa lạc hậu; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, những mô hình này là địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em gái; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục ở địa phương; phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình…

Tại buổi các buổi ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea H’leo cũng tặng cho mỗi thôn, buôn một số trang thiết bị thiết yếu theo gói hỗ trợ một lần. Cụ thể: Trao 3 triệu đồng đối với mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và 15 triệu đồng cho mô hình “Địa chỉ an toàn”.

Trần Tuấn

Related post