Làm rõ thông tin “sinh con một bề được hưởng hỗ trợ”

 Làm rõ thông tin “sinh con một bề được hưởng hỗ trợ”

Những ngày gần đây, một số tờ báo và mạng xã hội đăng thông tin quy định mới của Bộ Y tế về việc các cặp vợ chồng sinh hai con một bề được hưởng khuyến khích, hỗ trợ; cụ thể là được miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh…

Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế mới đây làm rõ về thông tin này, khẳng định không phải tất cả người dân sinh hai con một bề đều được hỗ trợ.

Cụ thể, vào ngày 25-1-2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Theo nội dung thông tư, đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật là các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Cụ thể, về tập thể bao gồm: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương đương (gọi chung là thôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Về cá nhân là các cá nhân là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện tốt công tác dân số.

Thông tư có 8 điều, trong đó Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương một số nội dung khuyến khích liên quan đến việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-3-2021.

TS. Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) cho biết, thông tin liên quan đến nội dung Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: “Từ ngày 10-3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí” là chưa chính xác, chưa đầy đủ về nội dung của Thông tư.

Nội dung này nằm trong Điều 4 của Thông tư liên quan đến việc hướng dẫn một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, với tập thể, các xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bề cam kết không sinh thêm con như: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Như vậy, việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định. Không đồng nghĩa với việc người dân trên cả nước, cứ sinh hai con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ như thông tin mà một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã nêu.

TS. Đinh Huy Dương nhấn mạnh: Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để các địa phương làm căn cứ xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương mình. Bước đi, lộ trình thực hiện ra sao và khuyến khích, hỗ trợ như thế nào phụ thuộc ở mỗi địa phương. Bộ Y tế chỉ đưa ra hướng dẫn. Trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, địa phương cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Dân số, Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

Hồng Hà (tổng hợp)

Related post