Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng ngày 13/7

 Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng ngày 13/7

Sáng 13/7, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và là năm nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Hoàng Gia

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát và đồng hành của HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực của các bạn, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, các địa phương, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi và làm cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.

CTV

Related post