Huyện ủy Krông Pắc: Kêu gọi hiến tặng hiện vật trưng bày tại Di tích Đồn điền CADA

 Huyện ủy Krông Pắc: Kêu gọi hiến tặng hiện vật trưng bày tại Di tích Đồn điền CADA

Tin tức Dak Lak Huyện ủy Krông Pắc đang thực hiện kêu gọi hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Di tích lịch sử Đồn điền CADA và Miếu thờ CADA cũng như hiện vật, nhạc cụ, dụng cụ sinh hoạt, trang phục truyền thống… của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện, phục vụ công tác trưng bày, lưu giữ tại Di tích lịch sử Đồn điền CADA.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kêu gọi các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo huyện, tỉnh; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội; các cơ quan, đơn vị, trường học; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân trên địa bàn hiến tặng tài liệu, hiện vật có liên quan đang được các gia đình, tổ chức, cá nhân lưu giữ.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin về Di tích Đồn điền CADA.

Di tích lịch sử Đồn điền CADA được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia vào năm 1999. Đến năm 2015, UBND tỉnh giao quyền quản lý nhà nước khu vực di tích cho UBND huyện Krông Pắc.

Tuy nhiên, trải qua thời gian dài chưa được quan tâm đúng mức, Di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tài liệu, hiện vật bị thất lạc. Huyện đã tập trung sửa chữa, tôn tạo nhiều hạng mục, từng bước đưa Di tích trở thành một địa điểm tham quan xứng tầm với giá trị lịch sử của Di tích này.

Xem thêm: TẠI ĐÂY

Trần Tuấn

Related post