Huyện Lắk: Thành lập Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh

 Huyện Lắk: Thành lập Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh

UBND huyện Lắk vừa có Quyết định về việc thành lập Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh, xã Buôn Triết kể từ ngày 10/10/2022.

Theo đó, Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập điểm học của Trường THCS Lê Quý Đôn vào Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (buôn Tung 2, xã Buôn Triết).

Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh là đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Thành lập Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh

Sau thành lập, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh sẽ học tại điểm Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường tiểu học Phan Chu Trinh đóng chân tại buôn Tung 2, xã Buôn Triết.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật quy định hiện hành.

Số lượng người làm việc và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Trường Tiểu học và THCS Lê Đình Chinh nằm trong tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện và được UBND huyện giao theo kế hoạch hàng năm.

Trần Tuấn

Related post