Huyện Ea Kar: Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên 84% dân số

 Huyện Ea Kar: Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên 84% dân số

Lãnh đạo BHXH huyện Ea Kar và nhân viên đại lý thu tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn huyện.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Ea Kar cho biết, tính đến cuối tháng 6/2023, toàn huyện có 5.776 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.618 người tham gia BHXH tự nguyện; 126.269 người tham gia BHYT (đạt 88% kế hoạch UBND tỉnh giao, bằng 84,08% dân số huyện).

Tỷ lệ người tham gia BHYT còn thấp so với dân số trên địa bàn huyện. Cụ thể, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng là 5.776 người; nhóm do ngân sách nhà nước đóng 77.005 người; nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng 22.066 người; nhóm tham gia BHYT hộ gia đình là 21.422 người.

Lãnh đạo BHXH huyện Ea Kar và nhân viên đại lý thu tư vấn về BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, công tác rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng chưa kịp thời, còn sai, sót; số học sinh tham gia BHYT tỉ lệ chưa đạt 100%; số người tham gia BHXH tự nguyện không ổn định; tình trạng các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc vẫn còn, số chậm đóng, nợ đọng là 5,112 tỉ đồng; việc cung cấp danh sách, file dữ liệu số định danh cá nhân/căn cước công dân để rà soát, đối chiếu với dữ liệu cấp thẻ BHYT còn chậm trễ…

Để đạt mục tiêu đến hết năm 2023 có trên 95,65% dân số của huyện tham gia BHYT (khoảng 143.650 người), có 11.450 lao động tham gia BHXH, Ban Chỉ đạo huyện và BHXH huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH; phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHYT; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Trần Tuấn

Related post