Huyện Cư Kuin: Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác trẻ em

 Huyện Cư Kuin: Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác trẻ em

Sáng 17/8, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác trẻ em năm 2023.

Tại hội nghị, 138 đại biểu đã được nghe báo cáo viên chia sẻ hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về công tác trẻ em như: nhiệm vụ công tác trẻ em năm 2023, các chương trình, kế hoạch, văn bản mới về công tác trẻ em của Trung ương, của tỉnh.

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em…

Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ, đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, những nội dung cơ bản về nghiệp vụ, từ đó nâng cao năng lực để tổ chức tuyên truyền, thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện trong thời gian đến có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trần Tuấn

Related post