Hơn 3.300 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

 Hơn 3.300 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 3.365 người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Riêng trong tháng 5 có 1.002 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 196 người so với tháng trước.

Trong số 3.365 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì 1.950 lao động có hộ khẩu tại tỉnh Đắk Lắk nhưng làm việc ở địa phương khác, còn lại là lao động trong tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tham mưu, giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 2.935 người (1.272 lao động nam, 1.663 lao động nữ), với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hơn 45,6 tỷ đồng, mức chi trả bình quân gần 3,1 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc giải quyết chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã giới thiệu việc làm cho 272 người. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ 89 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được học nghề theo quy định, với kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng.

Ân Hoàng (Báo Đắk Lắk)

HongLien

Related post