Hơn 2/3 người lao động giảm thu nhập bởi Covid-19

 Hơn 2/3 người lao động giảm thu nhập bởi Covid-19

Họp báo Tổng cục Thống kê quý III/2020

Theo thống kê mới nhất ngày 6-10, mặc dù đã có nhiều cải thiện, nhưng vẫn có đến 68.9% người lao động giảm thu nhập trong quý III/2020 do ảnh hưởng của Covid-19.

Dựa vào báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK), kể từ tháng 9, đã có 31.8 triệu người từ 15 tuổi trở lên ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Trong đó, 68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% lao động giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% bị buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và Lao động, Quý III/2020 tăng thêm 1.4 triệu người lao động so với quý trước, đạt mức 54.6 triệu người. Mặc dù đây là dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng vẫn chưa thể quay về trạng thái như năm trước. Trong đó, khu vực ảnh hưởng nhiều nhất là nông thôn. Vào giai đoạn từ 2016 – 2019, lực lượng lao động 9 tháng đầu của mỗi năm đều tăng khoảng 1,0%. Nếu không xảy ra dịch Covid-19 và giữ vững được tốc độ tăng trưởng này trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ có thêm 1,8 triệu lao động.

họp báo tổng cục thống kê
Họp báo Tổng cục Thống kê quý III/2020

Thu nhập người lao động trong quý III cũng đã có nhiều cải thiện so với quý trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 6,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 4,6 triệu đồng/tháng. Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập của lao động phi chính thức thấp hơn 1.5 lần so với thu nhập của người lao động chính thức.

Dự báo từ Tổng cục Thống kê cho thấy với những biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay, 81% doanh nghiệp trên thị trường sẽ khôi phục trong quý 4. Tổng cục Thống kê khiến nghị sẽ tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, nghiên cứu xây dựng các gói đặc thù cho nhóm lao động yếu thế để giúp họ tìm kiếm việc làm, giải quyết vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

 

HongLien

Related post