Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ phường Tân Tiến

 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ phường Tân Tiến

Sáng 31/3, Đảng bộ phường Tân Tiến tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Và sơ kết tình hình thực hiện công tác quý I năm 2023.

Về dự có:

Đồng chí H’Ler Êban – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố

Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Thành uỷ viên – Bí thứ Đảng uỷ – Chủ tịch UBND phường

Đồng chí Nguyễn Duy Chiến – Phó bí thư – Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ phường

Đồng chí Trần Công Hữu – Phó bí thư – Trưởng Ban tuyên giáo – Chủ tịch HĐND phường

Cùng các đồng chí  UVBCH Đảng bộ phường khoá XV, các Ban xây dựng Đảng, trưởng/phó UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường.

Các đồng chí cấp uỷ chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy phường Tân Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai, học tập Nghị quyết cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy định;

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khoá XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khoá XV (nhiệm kỳ 2020 – 2025), với tinh thần đổi mới mạng mẽ, đoàn kết nhất trí cao; Đảng bộ và Nhân dân phường Tân Tiến đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy vậy vẫn còn bộc lộ một số hận chế, yếu kém, yều cầu cần nhận thức rõ để khắc phụ, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghi đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy chi bộ chưa quan tâm sâu sát, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy; một số ít chi bộ khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên… và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường.  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Ninh  ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường trong nửa nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ phường phát huy những thế mạnh đồng thời giữ vững các kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục các hạn chế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

Related post