Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh – chuyên đề 2023

 Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh – chuyên đề 2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quí báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, năm 2045, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ViệtNam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Sáng này gày 15/4/2023 tại Hội trường UBND phường, Đảng uỷ phường Tân Tiến tổ chức thành công hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thành phần tham dự gồm có:

  • Đồng chí: Trần Công Hữu – Phó bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường (Báo cáo viên)
  • Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đoàn thể trực thuộc chưa phải là đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Hữu trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2023 với 02 nội dung chính về. (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ. (2) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập, làm theo và nêu gương, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về sự phấn đấu và hy sinh vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để ngày càng tin yêu và vững bước theo con đường mà Người đã chọn.

Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh nhà sẽ nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Related post