HĐND phường Tân Tiến tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 HĐND phường Tân Tiến tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 17/7/2023, Thường trực HĐND phường Tân Tiến đã khai mạc kỳ họp 6 HĐND phường khóa XIII, , nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thông qua một số các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có:
– Đồng chí Nguyễn Đình Ninh – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
– Đồng chí Nguyễn Duy Chiến – Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ
– Đồng chí Trần Công Hữu – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường; các đồng chí đại biểu HĐND phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn phường.


Tại kỳ họp, đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.Qua các báo cáo được trình tại kỳ họp cho thấy: 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND phường Tân Tiến đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, chương trình công tác đã đề ra. Sự phối hợp đồng bộ giữa Thường trực HĐND – UBND – Ban Thường trực UBMTTQ phường, sự nỗ lực và tích cực tích cực hoạt động của các đại biểu HĐND phường đã giúp cho hoạt động của Thường trực HĐND phường ngày càng nâng cao hiệu quả theo Luật định.


Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Thương mại – dịch vụ, sản xuất và chăn nuôi ổn định. Công tác thu thuế, phí và lệ phí đạt khá, vượt chỉ tiêu; công tác quản lý đất đại, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm kịp thời có sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến tích cực hơn. Triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đã và đang chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị tiếp tục được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được quan tâm, góp phần xây dựng phường ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương được đảm bảo, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác CCHC tiếp tục được duy trì thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến chứng thực điện tử theo quy định.


Phân đấu 6 tháng cuối năm 2023, HĐND, UBND phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiệu hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách, nhất là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết HĐND phường đã đề ra. HĐND phường nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường hoạt động chất vấn đối với những người có trách nhiệm về những vấn đề mà cử tri và nhân dân phường quan tâm.

Tại kỳ họp Ban thường trực UBMTTQ phường cũng đã báo cáo về hoạt động của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; HĐND phường tổng hợp những ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri gửi kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa XIII. UBND phường báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa phường năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND phường. Kỳ họp thứ sáu HĐND phường cũng đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2024.


Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ sáu, HĐND phường Tân Tiến khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đã đề ra và thông qua các Nghị quyết:
1. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND phường.
2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của phường Tân Tiến.
3. Nghị quyết điều chỉnh, phổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của phường Tân Tiến.
4. Nghị quyết phê chuẩn cho thôi làm đại biểu HĐND đối với Đại biểu Phạm Tiến Dũng.
5. Nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Anh Tuấn UVBCH Đảng bộ, Trưởng công An Phường.
./.

Related post