Đại hội đại biểu, Hội Cựu chiến binh phường Tân Tiến lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 Đại hội đại biểu, Hội Cựu chiến binh phường Tân Tiến lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Vào ngày 1/4/2022, phường Tân Tiến tổ chức Đại hội đại biểu, hội cựu chiến binh phường Tân Tiến lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức tại UBND phường Tân Tiến và diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia vào đại hội lần này có đồng chí Trần Công Hữu, phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chủ tịch HĐND phường cùng nhiều lãnh đạo đảng ủy, UBND, MTQ, các đoàn thể, chính trị – xã hội phường Tân Tiến và 64 đồng chí hội viên cựu chiến binh trong toàn phường.

Chủ đề của Đại hội kỳ này là “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XV và nhiệm vụ chính trị của địa phương.”

Đối với phường Tân Tiến, giai đoạn từ năm 2017 – 2022 là thời kỳ gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là vào năm 2020 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của BCH Hội CCB thành phố và của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố và lực lượng phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên. Hội CCB phường Tân Tiến đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nghị quyết của Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Vũ Văn Chung, chủ tịch Hội CCB phường Tân Tiến đã đưa ra báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: “Đại hội Đảng bộ phường Tân Tiến nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 03 đồng chí cán bộ, hội viên Cựu chiến binh được bầu vào BCH Đảng bộ, 15 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy chi bộ, 08 hội viên CCB trúng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, 06 đồng chí là tổ trưởng, tổ phó TDP, hầu hết các đồng chí thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác của mình. Hội thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, đã giúp đỡ, bồi dưỡng và giới thiệu cho cấp ủy đảng xét kết nạp được 02 hội viên cựu chiến binh vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

Bên cạnh đó, Hội CCB phường Tân Tiến luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, cải thiện đời sống, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nổi bật có 6 đồng chí làm kinh tế giỏi đã giải quyết việc làm cho hàng trăm con em CCB.

Tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ VIII là 258 hội viên, số hội viên hiện nay là 267 hội viên, tăng 09 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB phường đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả, hoàn thành và vượt mức hầu hết các Chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VIII nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới và vững chắc, ngày càng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ Hội từ BCH hội đến các Chi Hội TDP được kiện toàn củng cố thường xuyên và có chất lượng, trình độ, tư tưởng, nhận thức, của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Trên cơ sở chỉ ra nguyên nhân, tồn tại khuyết điểm, Đại hội đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. THeo đó, Hội tiếp tục đóng vai trò vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đại biểu, Hội Cựu chiến binh phường Tân Tiến lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí. Tại đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB thành phố lần thứ VII, kết luận và lấy biểu quyết thông qua phần thảo luận báo cáo chính trị và các chỉ tiêu 2022-2027 ở cấp mình, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Bế mạc và thành công tốt đẹp.

HongLien

Related post