Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

 Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Chiều 21/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tậm quý III/2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chủ trì hội nghị.

Quý II/2023, Ủy ban MTTQ và các tổ chính chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không làm, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn…

Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quý II/2023, đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Trong đó, tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống của người dân; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giải quyết dứt điểm các vụ kiện vượt cấp, kéo dài, đông người không để phát sinh, hình thành các điểm nóng; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo kế hoạch đề ra…

Trần Tuấn

Related post