Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hướng Đắk Lắk trở thành trung tâm của Tiểu vùng sông Mekong

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hướng Đắk Lắk trở thành trung tâm của Tiểu vùng sông Mekong

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, phải phát huy được những lợi thế, tiềm năng phát triển để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Kông.

Ghi nhận kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk

Sáng nay (30/6), HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Phát biểu tại Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân khoá IX tỉnh Đắc Lắk, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Với gần 1,4 triệu cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,76%, cao hơn tỷ lệ chung của cả nước, Đắk Lắk đã bầu được bầu được 9 đại biểu Quốc hội Khóa XV, trong đó có 5/9 đại biểu là nữ, đạt tỷ lệ 55,55%, cao hơn trung bình của cả nước; bầu được 75 đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 26,67%, cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (16,39%); bầu được 513 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.635 đại biểu HĐND cấp xã.

Chúc mừng các đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm người đại diện tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi đại biểu phải nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm lớn lao của người đại biểu của Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, luôn gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và Nhân dân theo phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”; luôn đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chương trình hành động và lời hứa với cử tri, Nhân dân.

Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững hơn nữa

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX, Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở nhiều vấn đề cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ Khóa X. Trong đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chương trình toàn khóa, hàng năm của HĐND tỉnh cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội cho phép TP Buôn Ma Thuột thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tập trung phát huy được những lợi thế, tiềm năng phát triển để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Kông.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trên cơ sở những kết quả đã được trong đổi mới tổ chức, hoạt động của nhiệm kỳ Khóa IX, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh Khóa X cần tích cực, chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm, tính nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đại biểu dân cử…

Phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chức mừng

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa X sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Chú trọng các nhóm giải pháp phát huy lợi thế so sánh mang tính đặc trung riêng của một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao, chăn nuôi, trồng rừng…; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch, gắn với bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi và xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển liên kết vùng trong việc thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế; tập trung nguồn lực để tăng quy mô và hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao; ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng của vùng đã được Bộ Chính trị đề ra tại Kết luận 67-KL/TW.

Tỉnh tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và của vùng. Tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu giảm nhanh hơn tỷ lệ hộ nghèo ở những khu vực này.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Phát huy sực mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước.

Theo: Dân Việt

HongLien

Related post