Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

 Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2183/QĐ-BYT về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, Đoàn số 1 kiểm tra tại 25 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đoàn số 2 kiểm tra 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Đoàn số 3 kiểm tra 11 tỉnh, thành phố vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; Đoàn số 4 kiểm tra 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc thành lập các đoàn kiểm tra nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện; khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế; xác định khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn 1-2 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (đa khoa, chuyên khoa) để kiểm tra, riêng vùng Tây Nguyên chưa có bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, chọn thay thế bằng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; lựa chọn 1-2 tỉnh trong vùng (ưu tiên chọn các địa phương có nhiều khó khăn) mỗi đoàn kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề về: hoạt động khám chữa bệnh nói chung; tình hình khám chữa bệnh BHYT; thực trạng các thuốc, vật tư, trang thiết bị sẵn có trong kho, đơn vị; các thuốc, vật tư hiện đang thiếu, thời gian thiếu từ khi nào; thực trạng việc mua sắm, đấu thầu đã triển khai trong các năm gần đây; các biện pháp khắc phục của đơn vị đã được triển khai; tác động, ảnh hưởng của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị đến chất lượng chuyên môn điều trị và chất lượng dịch vụ; tác động, ảnh hưởng của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị đến sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; xác định các khó khăn, vướng mắc, rào cản chính dẫn tới các khó khăn trong việc mua sắm, đầu tư thuốc, vật tư, thiết bị y tế (văn bản, chính sách, thực tế triển khai, chuyên môn, nghiệp vụ…); đề xuất các giải pháp khắc phục tới Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các cấp…

Hồng Chuyên

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202208/bo-y-te-thanh-lap-4-doan-kiem-tra-tinh-hinh-cung-ung-su-dung-thuoc-vat-tu-trang-thiet-bi-y-te-8ce1a9c/

HongLien

Related post