Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk văn minh – thân thiện – mến khách”

 Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk văn minh – thân thiện – mến khách”

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang triển khai áp dụng hai bộ quy tắc ứng xử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình. Qua hai năm thực hiện các bộ quy tắc này, đội ngũ làm công tác du lịch trên địa bàn tỉnh bước đầu đã chuyên nghiệp hơn; người dân, du khách tại các điểm du lịch đã có ý thức hơn trong ứng xử; tình trạng bạo lực gia đình đã giảm đáng kể.

Dân số toàn tỉnh hiện có khoảng 2,1 triệu người với 49 dân tộc anh em. Một trong những mục tiêu quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh mà tỉnh Đắk Lắk hướng đến là phát triển du lịch.

Việc chỉ đạo xây dựng Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk văn minh – thân thiện – mến khách” là một chủ trương rất đúng đắn. Nếu đi vào cuộc sống, đây sẽ là “thương hiệu” của người Đắk Lắk, và có thể nó sẽ trở thành một “sản phẩm” mời gọi khách du lịch đến với địa phương.

Vấn đề đặt ra là: “Người Đắk Lắk văn minh – thân thiện – mến khách” có giống như những địa phương khác không? Có nét gì riêng có của Đắk Lắk không?

Theo đó, nội dung quy tắc ứng xử tập trung vào 13 nội dung chính như: Tôn trọng và bảo vệ môi trường sống; ứng xử tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; ứng xử tại khu vui chơi, giải trí, điểm di tích, tham quan, du lịch; ứng xử tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; ứng xử tại thư viện, bảo tàng, trường học; ứng xử tại bến xe ô tô, nhà chờ xe buýt, nhà ga cảng hàng không, trên các phương tiện công cộng; ứng xử khi tham gia giao thông; ứng xử trên không gian mạng;  ứng xử trong cộng đồng dân cư.

“Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách” góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về ứng xử, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện. mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch tại tỉnh nhà; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

CTV

Related post