Sở VH – TT&DL cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn dân tộc thiểu số

 Sở VH – TT&DL cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn dân tộc thiểu số

Cồng chiêng vốn là tài sản vô giá, được dân tộc Ê đê sáng tạo và không ngừng phát huy, trao truyền lại bao đời nay. Ảnh: Hữu Hùng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang cấp 7 bộ chiêng Ê đê và 185 bộ trang phục truyền thống Ê đê, Gia Rai, M’nông (gồm: 137 áo nam Ê đê, Gia Rai, M’nông và 48 bộ váy nữ Ê đê, Gia Rai, M’nông) cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số và các trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh.

Cụ thể, 7 bộ chiêng Ê đê cấp cho các buôn dân tộc thiểu số của các huyện: Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Ana, Krông Năng, TP. Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ và Trường PTDT nội trú huyện M’Drắk, mỗi đơn vị 1 bộ. Về trang phục cấp cho 15 huyện, thị xã, thành phố.

Trước đó, cũng trong năm 2021, Sở VH-TT&DL đã cấp 3 bộ chiêng, 21 bộ trang phục truyền thống cho các buôn DTTS của huyện Lắk và huyện Krông Bông.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống cho đội chiêng, đội văn nghệ tiêu biểu ở buôn đồng bào DTTS, ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh là nhằm khích lệ, động viên tinh thần đối với nghệ nhân, các em học sinh đánh chiêng, biểu diễn cồng chiêng, nâng cao ý thức trách nhiệm, gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Được biết, kinh phí cấp chiêng và trang phục truyền thống được trích từ ngân sách Nhà nước chi cho mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020, theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020.

Hữu Hùng (Báo Đắk Lắk)

HongLien

Related post