Ý nghĩa con số chủ đạo trong nhân số học

 Ý nghĩa con số chủ đạo trong nhân số học

Con số chủ đạo trong nhân số học là con số nói về con người bạn bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy làm sao để xác định được con số chủ đạo của bạn? Con số chủ đạo của bạn là số mấy? Đừng bỏ qua bài viết vô cùng hấp dẫn dưới đây.

Cách tính con số chủ đạo trong nhân số học

Bước 1: Viết đầy đủ ngày, tháng và năm sinh Dương lịch của bạn

Bước 2: Tính tổng N các con số cho đến khi 2 ≤ N ≤ 11

Nếu N = 22 thì bạn dừng lại, không cần phải cộng tiếp vì đây là một con số đặc biệt. Chúng ta sẽ bật mí về nó ở phần sau nhé.

Ý nghĩa con số chủ đạo trong nhân số học

Con số chủ đạo 2

con số chủ đạo trong nhân số học 2

Con số chủ đạo 3

con số chủ đạo trong nhân số học 3

Con số chủ đạo 4

con số chủ đạo trong nhân số học 4

Con số chủ đạo 5

con số chủ đạo trong nhân số học 5

Con số chủ đạo 6

con số chủ đạo trong nhân số học 6

Con số chủ đạo 7

con số chủ đạo trong nhân số học 7

Con số chủ đạo 8

con số chủ đạo trong nhân số học 8

Con số chủ đạo 9

con số chủ đạo trong nhân số học 9

Con số chủ đạo 10

con số chủ đạo trong nhân số học 10

Con số chủ đạo 11

con số chủ đạo trong nhân số học 11

Con số chủ đạo 22/4

con số chủ đạo trong nhân số học 22/4

CTV

Related post