Có một người Việt yêu nước

 Có một người Việt yêu nước
Có một người Việt yêu nước,
Hôm nay, tôi muốn nói đến đức hồng y Nguyễn Văn Thuận (1928-2002), chủ tịch hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa Bình của Vatican. Người có thể trở thành đức giáo hoàng nếu ông còn sống và người đang trong tiến trình xét phong thánh.
Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận sinh ở Huế, trong gia đình mẹ là bà Ngô Đình Thị Hiệp, em ruột của giám mục Ngô Đình Thục và tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa. Ông có bằng tiến sĩ ở Italy năm 1959 và là người thông thạo 8 thứ tiếng, trừ tiếng Việt. Ông đã học tập cải tạo ở miền Bắc 1975-1988. Trong những năm cải tạo, ông đã viết tự điển lexicon để giải thích cho mọi người hiểu về “người công giáo”, giải thích sự khác nhau giữa các đạo, chẳng hạn như Tin Lành và Thiên Chúa, dạy ngoại ngữ cho nhiều người, dạy học cho nhiều người, trong đó có tù nhân, quản giáo và cán bộ, cảm hóa nhiều người theo chúa.
Khi định cư nước ngoài, thì nhiều nhà báo đến phỏng vấn ông, nhằm khai thác thêm mâu thuẫn giữa 2 phe (XHCN và TBCN) lúc bấy giờ, nhưng họ đã bị thất bại và bị bẻ gãy hoàn toàn, khi ông đáp: “Họ không hiểu tôi, thì mới như vậy, tôi vẫn yêu thương họ. Chúa dạy tôi yêu thương mọi người, nếu tôi không phải như vậy tôi không phải là người Kito giáo”.
Trong nhiều tác phẩm để lại cuộc đời này, ông đã từng viết: “Con có một Tổ Quốc: Việt Nam. Quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện. Con vui sướng. Con yêu non sông gấm vóc. Con yêu lịch sử vẻ vang.”. Trích trong “Năm chiếc bánh và hai con cá”.
Hay quan điểm của ông về vật chất: “Đồng tiền nếu bạn đặt dưới chân sẽ là bệ đỡ, còn nếu bạn đặt trên đầu nó sẽ là gánh nặng”. Trích trong tác phẩm “Đường hy vọng”. Quan điểm này cũng phần nào cùng quan điểm “chấp ngã” của nhà phật.
Những năm tháng tôi đi học ở Châu Âu, tôi mới có hai mươi mấy tuổi đầu, tôi chỉ biết ông là người làm cho thế giới biết đến Việt Nam hơn nữa. Không biết bao nhiêu giấy mực trên thế giới ca ngợi về ông. Tôi nghĩ có nhiều người làm vinh danh nước Việt bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó có tôn giáo như thiền sư Thích Nhất Hạnh, thiền sư Thích Thanh Từ và đức hồng y Nguyễn Văn Thuận.
Trong hình là hồng y Nguyễn Văn Thuận tại Mexico năm 2001.

Related post