Phát hiện mới: Những hành động tử tế nhỏ có thể tăng cường sức khỏe và thể chất của học sinh

 Phát hiện mới: Những hành động tử tế nhỏ có thể tăng cường sức khỏe và thể chất của học sinh

Các nhà nghiên cứu cho biết, một hành động tử tế nhỏ có thể đi một chặng đường dài hướng tới việc tăng cường sức khỏe và thể chất cho học sinh.

Tiến sĩ John-Tyler Binfet và Tiến sĩ Sally Stewart tại Đại học British Columbia gần đây đã công bố một nghiên cứu khám phá cách đưa một bài tập về lòng tốt trong một khóa học đại học tác động đến nhận thức của sinh viên về bản thân, đồng nghiệp và khuôn viên trường học của họ như thế nào.

Tiến sĩ Binfet cho biết: “Mặc dù đã có một số nghiên cứu đánh giá tác động của lòng tốt đối với hạnh phúc, nhưng vẫn có một số nghiên cứu hạn chế về cách sinh viên trong độ tuổi đại học hiểu và thực hiện lòng tốt.”

Hàng ngàn sinh viên đại học đã quay trở lại lớp học trên khắp Canada vào tháng 9, và Tiến sĩ Binfet lưu ý rằng trong khi sống trong thời đại COVID-19, mọi hành động tử tế đều đi được một chặng đường dài.

Tiến sĩ Binfet nói: “Chúng tôi biết tử tế mang lại một số lợi ích về sức khỏe, chẳng hạn như giảm căng thẳng, hạnh phúc, hòa nhập với bạn bè. Và chúng tôi biết sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến việc học tập,” Tiến sĩ Binfet nói.

“Môi trường sau trung học thường là sân tập cuối cùng để chuẩn bị cho học sinh vào đời, vì vậy chúng tôi muốn hiểu cách chúng tôi có thể chuẩn bị cho học sinh sức khỏe tinh thần tối ưu khi trưởng thành.”

Đối với nghiên cứu, các sinh viên tình nguyện đã tự báo cáo để xác định mức độ họ thấy mình tử tế trong các tương tác trực tuyến, mặt đối mặt và cảm giác của họ với bạn học khác và những người trong trường. Sau đó, các học sinh được yêu cầu lập kế hoạch và hoàn thành 05 hành động tử tế trong một tuần.

Những người tham gia đã hoàn thành 353 hành động tử tế với các chủ đề chính là giúp đỡ người khác, cho đi, thể hiện sự đánh giá cao và giao tiếp. Những học sinh đã hoàn thành ít nhất ba trong số năm hành động tử tế được lên kế hoạch tự báo cáo điểm số cao hơn đáng kể về lòng tốt trong con người và sự kết nối đồng nghiệp.

Trong nhiều năm, nghiên cứu của Tiến sĩ Binfet đã tập trung vào việc nâng cao cuộc thảo luận về lòng tốt và trước đây ông đã hoàn thành các nghiên cứu về cách trẻ em và thanh thiếu niên nhận thức và thực hiện lòng tốt.

“Với nghiên cứu này, giờ đây chúng tôi nhận thấy sự phù hợp trong cách sinh viên đại học và những người tham gia lứa tuổi đi học xác định lòng tốt — đối với họ, đó có nghĩa là những hành động có thể cải thiện cuộc sống của người khác. Thông thường, đó là những điều đơn giản như lịch sự và giúp đỡ người khác” Tiến sĩ Binfet nói.

Nguồn: University of British Columbia

Truyền thông Tây Nguyên

HongLien

Related post