TP. Buôn Ma Thuột có 5 sản phẩm OCOP 3 sao đợt 1, năm 2023

 TP. Buôn Ma Thuột có 5 sản phẩm OCOP 3 sao đợt 1, năm 2023

Trong hai ngày (15 và 16/8), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham gia OCOP đợt 1 năm 2023.

Đợt đánh giá này, TP. Buôn Ma Thuột có 11 sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm của 6 cơ sở tham giá đánh, xếp hạng theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1, năm 2023.

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ các sản phẩm, kiểm tra thực tế tại cơ sở và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm, kết quả có 5 sản phẩm đạt 3 sao được Hội đồng OCOP thành phố đề nghị UBND thành phố phê duyệt kết quả và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, gồm: Trà mãng cầu Sóc Con của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ADV, Bánh tráng dừa và bánh tráng mè đen của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kiều Châu, Cà phê bột nguyên chất, Cà phê hạt nguyên chất của Công ty TNHH Cà phê Trường Giang.

Có 4 sản phẩm: Bơ XM3, Bơ T21, Bơ Pinkerton của Công ty TNHH Trịnh Mười và sản phẩm nấm Vân Chi của Công ty Cổ phần thực phẩm xanh Thành Đồng được đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP tỉnh đánh giá, phân hạng 4 sao.

Hai sản phẩm chưa đủ điều kiện bắt buộc; Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP. Buôn Ma Thuột đã hướng dẫn các cơ sở khắc phục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo góp ý để tham gia đánh giá, phân hạng ở đợt tiếp theo.

Trần Tuấn

Related post