Kinh tế Việt Nam: 8 điểm sáng và 8 điểm tối

 Kinh tế Việt Nam: 8 điểm sáng và 8 điểm tối

Một tàu chiến lớp Lafayette (giữa) do Pháp chế tạo tham gia tập trận quân sự bên ngoài bờ biển Đài Loan hồi năm 2014 – Ảnh: REUTERS

Hôm nay, chúng ta thảo luận một chút về kinh tế Việt Nam. Phương pháp sử dụng là tiếp cận hai đầu, những điểm sáng và những điểm tối. Tôi cũng đã có bài tổng kết với số liệu đầy đủ, nhưng tôi muốn thấy các ý tưởng của các bạn.

Giả định là thông tin hoàn hảo, tức là chính phủ, doanh nghiệp và người dân cũng thấy điều này và những điều khác. Mong muốn của mọi người, không gì khác hơn, là muốn khơi thông các nguồn lực quốc gia, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản, nút thắt cổ chai của nền kinh tế. Thảo luận luôn cả nguy cơ lợi nhóm của cả ý tưởng đưa ra của các bạn; thảo luận luôn cả chi phí của can thiệp chính sách để vấn đề của bạn khả thi; kinh nghiệm và hình mẫu của các nước.

Nguồn lực cho phát triển: Các nguồn lực từ vốn vật thể, vốn con người, vốn tài chính, chất lượng thể chế và luật pháp và các vốn khác như vốn văn hóa và vốn xã hội.

Chính phủ và các chính sách của chính phủ: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thương mại, chính sách kiểm soát dòng lưu chuyển vốn và các chính sách của ngành, địa phương khác. Các bạn cũng thảo luận luôn hiệu quả, hiệu lực, phạm vi tác động và thời gian tác động của chính sách, sự phối hợp giữa các chính sách để không bất nhất hay trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Các vấn đề tác động ngắn hạn và dài hạn của chính sách. Các vấn đề tác động thuận và nghịch từng chính sách.

Nguồn lực quốc gia gồm gần 100 triệu dân, dân số vàng và 4000 doanh nghiệp với kinh tế thị trường hơn 30 năm. Bạn cũng có thể có hơn 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Mục tiêu của quốc gia là gì? Thứ tự ưu tiên như thế nào? Cùng tiến hành thì ra sao? Tăng trưởng, phát triển kinh tế, phát triển bền vững, trong đó cụ thể hơn là công bằng xã hội, hiệu quả xã hội và cạnh tranh. Bạn không được đề cập đến chính trị. Nếu bạn mong muốn, thì ở mục khác.

Để thuận tiện cho thảo luận, tôi cung cấp cho bạn chất liệu ban đầu, như bột làm bánh, là 8 điểm sáng và 8 điểm tối của kinh tế Việt Nam. Bạn có thể bổ sung các điểm khác. Bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng các điểm. Trước hết, bạn xem phim ca nhạc về cuộc chiến chống đại dịch. Bao khóc luôn. Tôi cũng không muốn các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, vì mục tiêu của chúng tôi là học tập kinh tế, kể cả tôi.

Điểm sáng:
(1) Tăng trưởng kinh tế cao;
(2) Thành tựu trong tấn công nghèo;
(3) Hội nhập quốc tế (thương mại và đầu tư);
(4) Bốn dòng sản phẩm có chi phí thấp: dệt và may mặc, gỗ và chế biến gỗ, giày dép và thủy sản;
(5) Chi phí lao động rẻ và khả năng sinh lời từ vốn cao;
(6) Điểm đến của đầu tư trực tiếp nước ngoài;
(7) Điểm đến của đa dạng hóa rủi ro; và,
(8) Môi trường kinh doanh ổn định (tỷ giá cố định, lạm phát thấp, lãi suất ít biến động).

Điểm tối:
(1) Quản lý nguồn lực không hiệu quả;
(2) Có nhiều thất bại từ chính phủ;
(3) Rào cản thể chế quá mạnh;
(4) Bốn dòng sản phẩm có chi phí cao: dược, sữa, đường và chăn nuôi;
(5) Khoảng cách công nghệ so với các nước;
(6) Quản lý nhà nước còn yếu kém, chồng chéo và cồng kềnh;
(7) Giao thông là rào cản cho kinh tế; và,
(8) Bất bình đẳng cao.

DakLak360

Related post