Gần 75% lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật

 Gần 75% lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật

Sở Giao thông vận tải cho biết, năm 2023, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã kiểm định được 119.383 lượt phương tiện, cao hơn 18.486 lượt phương tiện so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, 89.241 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (đạt 74,74%), 30.142 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Trong năm 2023, các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện…

Được biết, hiện toàn tỉnh có 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Cụ thể, TP. Buôn Ma Thuột có 3 trung tâm; huyện Krông Búk có 1 trung tâm; huyện Ea Kar có 1 trung tâm và huyện Krông Pắc có 1 trung tâm.

Trần Tuấn

Related post