3 công ty “chuyển nhà” từ HSX sang HNX

 3 công ty “chuyển nhà” từ HSX sang HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được công văn đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX của Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán: NSC), Công ty cổ phần BIBICA (mã chứng khoán: BCC), Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán: SSC). Đây là 3 doanh nghiệp đầu tiên triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có buổi họp trực tuyến để trao đổi thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX

Theo đó, 3 đơn vị đều thống nhất xây dựng quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ, chuyển giao thông tin dữ liệu doanh nghiệp, cài đặt hệ thống tại cả 3 đơn vị được tối ưu hoá với tiêu chí thời gian xử lý hồ sơ, thời gian ngừng giao dịch của cổ phiếu được rút ngắn tối đa, song vẫn đảm bảo việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HOSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch như: giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch và thanh toán bù trừ đáp ứng yêu cầu.

HNX và HOSE và VSD sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao dịch.

Trước đó vào đầu tháng 3, được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo và hướng dẫn HOSE, HNX và VSD thực hiện cụ thể.

Nguồn: VTV24

HongLien

Related post