Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng

 Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng

TTO – Mức thưởng Tết tại Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp khối dân doanh, mức 280 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Ngày 31-12, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có thông tin về lương, thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2021 trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở báo cáo nhanh của 6.325 doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: mức thưởng Tết Dương lịch, bình quân là 1.000.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 VNĐ/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 3.500.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 VNĐ/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4.800.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 VNĐ/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân: 3.800.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 VNĐ/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: thưởng tết Dương lịch mức bình quân là 780.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 VNĐ/người.

Trong khi thưởng tết Âm lịch, mức bình quân là 4.200.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 VNĐ/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 750.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 VNĐ/người.

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4.450.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 VNĐ/người.

Hà Quân

HongLien

Related post