Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thực hành Cao Nguyên năm 2022 – 2023

 Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thực hành Cao Nguyên năm 2022 – 2023

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thực hành Cao Nguyên. Năm nay, số lớp và chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 05 lớp với tổng số 225 học sinh.

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên tiến hành nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 22/6 đến 9h ngày 27/6/2022.

Dưới đây là danh sách điểm thi vào lớp 10 trường THPT Thực hành Cao Nguyên năm học 2022 – 2023:

HongLien

Related post