Hãy vẽ một bức tranh miêu tả em khi 100 tuổi

 Hãy vẽ một bức tranh miêu tả em khi 100 tuổi
Đề môn: Mỹ thuật “Hãy vẽ một bức tranh miêu tả em khi 100 tuổi” của học sinh lớp 2, trường Phan Chu Trinh (bài làm có đính kèm bên dưới)
Cô giáo cho 2 điểm và phê “yêu cầu xem lại đề tài”.
Ý của cô giáo là muốn bé tìm một người rất già. Bé quan sát, hình dung ra bé lúc ấy và miêu tả.
Không ai ra đề bài như thế. Hầu như không có người Việt sống đến 100 tuổi.
Theo mình thì dòng suy nghĩ của bé thì rất hợp lý, chặt chẽ, lô gic. Chúng ta thấy gì qua phần vẽ của bé? Bé đã vẽ: Phần mộ, chân linh bay lên tức là linh hồn, thể xác rã rời đáy mộ, tên người chính là tên bé (bé đã bám sát đề bài là “miêu tả em”, năm sinh của bé, năm mất của bé (nếu cô giáo tinh tế trừ ra thì đúng 100 tuổi, 2013-2113)), mảnh đất màu nâu, mồ xanh cỏ. Áng mây chỉ sự vô thường của con người và vạn vật. Bé thật là thông minh. Không hiểu tại sao bé 2 điểm?

Related post