Đăk Lăk: Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

 Đăk Lăk: Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Để kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong tất cả các khâu (tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyển chọn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ thi tốt tham gia vào các hội đồng thi; phối hợp huy động đủ lực lượng phục vụ, an ninh trật tự, y tế để đảm bảo an toàn cho kỳ thi; bố trí khu vực in sao đề tuyệt đối an toàn, biệt lập, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy; bố trí các điểm thi đảm bảo quy định phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Việc tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả điểm thi cũng cần được chú trọng, trong đó vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật tham dự; không để thí sinh nào bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; xây dựng các phương án và kịch bản để xử lý kịp thời trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế…

Lan Anh (Đăk Lăk)

QR: Đăk Lăk: Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

HongLien

Related post