4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có ‘sạn’

 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đều có ‘sạn’

Sau khi Bộ GD&ĐT yêu cầu cả 5 bộ SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới phải rà soát, Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ kết quả rà soát 4 bộ SGK lớp 1 mới do NXB này tổ chức biên soạn.

Theo báo cáo, 4 bộ SGK của NXB đều có “sạn” và có phương án để chỉnh sửa. Đại diện của một trong 4 đơn vị phát hành của NXB GD Việt Nam cho biết, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đã tổ chức rà soát lại toàn bộ các cuốn SGK của bộ sách chịu trách nhiệm biên soạn, xuất bản, phát hành. Cụ thể, có chỉnh sửa ở một số môn như tiếng Việt, Giáo dục thể chất, tiếng Anh. Các lỗi không lớn, thường là điều chỉnh, thêm bớt các từ cho chuẩn chỉnh hơn. Vị này lấy ví dụ, SGK Giáo dục thể chất lớp 1 hiện hành viết “các động tác quay trái”, nhưng để chuẩn hơn, ban soạn thảo điều chỉnh thành “động tác quay trái”.
Ngoài ra, báo cáo của NXB GD Việt Nam cho thấy, bộ SGK 1 Kết nối tri thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất với 37 trang, gồm SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và SGK Giáo dục thể chất 1. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa ở 18 trang.

Một số lỗi cụ thể như: ngữ liệu “sách đâu ếch học bài?” trang 129 được đề nghị sửa thành “sách đâu em học bài?”. Đối với SGK tiếng Việt 1 (tập 2) sửa lỗi khoảng 16 trang. Một số lỗi cụ thể như: trang 4 cắt 2 câu “Tôi còn biết làm toán nữa. Tôi có thêm nhiều bạn mới”…

Còn bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục sửa lỗi ít nhất trong 4 bộ của NXB GD Việt Nam. Trong đó, ở một trang trong SGK tiếng Việt 1 (tập 1) phải điều chỉnh nội dung văn bản do ngữ liệu không đúng thực tế. Bộ sách lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực sửa lỗi khoảng 24 trang. Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa lại khoảng 9 trang, tiếng Anh 1 sửa lại khoảng 8 trang và Giáo dục thể chất 1 sửa lại 7 trang.

Điển hình trong SGK tiếng Việt 1 (tập 2) là đoạn trích bài “Ngày em đến trường” phải điều chỉnh, viết lại cho hay. Đối với bộ SGK lớp 1 Chân trời sáng tạo, phải sửa lỗi 7 trang SGK môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh.

Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1) sửa lỗi ở 5 trang. Một số lỗi cụ thể như ngữ liệu “lần đầu đi qua cầu khỉ” trang 139 được đề nghị sửa thành “lần đầu đi câu cá”; 4 tranh minh họa cũng phải sửa lại. SGK tiếng Anh 1 Family and Friends (Nationnal Edition)-Student Book sửa trang 47 và 53 một số câu và hình vẽ.

NXB Giáo dục Việt Nam đề xuất những điểm chỉnh sửa sẽ được đưa vào trong lần tái bản SGK sắp tới để phục vụ năm học 2021-2022.

NGHIÊM HUÊ – NGUYỄN HÀ (TIỀN PHONG)

HongLien

Related post