có nên quyết định đầu tư hay không đầu tư vàng?

 có nên quyết định đầu tư hay không đầu tư vàng?
Trả lời 5 câu hỏi sau, thì có thể đưa quyết định đầu tư hay không đầu tư vàng?
(1) Giá vàng thế giới cao hơn trong nước 8 triệu. Giá vàng trong nước xoay trục (tăng, giảm, không đổi) theo giá vàng thế giới hay ngược lại? Nên nhớ Việt Nam là một quốc gia nhỏ, sản lượng vàng không đủ để chi phối giá thế giới. Tham gia thị trường với tư cách là người chấp nhận giá (price taker) chứ không phải là kẻ làm giá (price maker).
(2) Tình hình sắp tới có lạm phát không? Trong dịch và sau dịch?
(3) Có bao nhiêu kênh đầu tư, cạnh tranh với kênh đầu tư vàng?
-Bất động sản
-Chứng khoán (giá trị thị trường của công ty)
-Đầu tư vào một ngành cụ thể
-Mua cổ phần công ty nào đó
-Giữ tiền mặt
-Ngoại tệ khác (đô la Mỹ mất giá)
(4) Liệu thị trường vàng là thị trường cạnh tranh hay độc quyền nhóm, do một số đại gia ở China, India, Hà Nội,… nâng giá cao, tung vàng ra bán và để nó rơi tự do, xoay trục về với giá thế giới?
(5) Mức độ quân sự của China ở biển Đông như thế nào?
Ngoài 5 câu hỏi trên, bạn còn phải thu thập biến động của giá vàng theo thời gian, cùng với số lượng giao dịch. Một đối tượng biến động đều chứa đựng trong đó vết tích của quá khứ, cơ sở của hiện tại và mầm móng của tương lai. Trừ phi nó là bước ngẫu nhiên (random walk), thì cách tiếp cận này vô hiệu hóa. Những ký ức “memories” của quá khứ và hiện tại, đã bị quên hẳn.
Có bạn chỉ đủ tiền mua 2 cây mà nhờ mình tư vấn. Mình nói thôi đưa luôn 2 cây cho mình đi, vì giá trị hợp đồng tư vấn bằng đúng với số tiền mua 2 cây vàng.
Khi hỏi ý kiến tư vấn của mình, mình hay nói (1) bạn có bao nhiêu tiền? (2) Bạn muốn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? (3) Làm một số giả thí nghiệm để đo lường mức độ ưa thích/ lựa chọn rủi ro (risk love)? (4) Chi phí tư vấn.

Related post