Đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A

 Đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A.

Ngày 27-9, Bộ Y tế thông tin đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tại các tờ trình, Bộ Y tế nêu trong hơn 3 năm qua, để phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch.

Trong đó, có quy định nhiều biện pháp đặc thù chưa có tiền lệ nên khi chuyển nhóm sẽ kéo theo việc phải điều chỉnh đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch hiện đang được áp dụng.

Theo đó, Bộ Y tế đã tiến hành các thủ tục để ban hành theo thẩm quyền quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới chứa vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Bộ cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến dịch COVID-19 để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch COVID-19 nhóm A.

Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quyết định số 447 ngày 1-4-2020 về việc công bố dịch COVID-19, theo đó dịch COVID-19 không còn thuộc nhóm A.

Đồng thời, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ ban hành; các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế cũng nêu rõ trường hợp người bệnh COVID-19 đang điều trị trước ngày quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục áp dụng thanh toán theo quy định trước đó và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2024 đến hết đợt điều trị.

Related post