Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 25/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Lắk.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, trong 9 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện cơ bản bảo đảm đúng tiến độ 10 nhóm nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết năm 2022.

Kinh tế – xã hội của tỉnh tăng trưởng khá; giá trị tổng sản phẩm ước thực hiện 36.356 tỷ đồng (tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2021); xuất khẩu, sản xuất công nghiệp – xây dựng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tổng thu ngân sách Nhà nước, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao. Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kinh tế đối ngoại, tín dụng, ngân hàng… duy trì đà tăng trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được chú trọng. Trong đó, tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo; tập trung đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng lý luận chính trị, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giáo dục truyền thống, lịch sử…
Tỉnh quan tâm triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm.
Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tỉnh đã xây dựng trang fanpage, thành lập Ban chỉ đạo 35 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, định hướng tuyên truyền, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng…
Các thành viên đoàn công tác đã trao đổi về các nội dung trọng tâm: việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; công tác đổi mới hình thức và nội dung nắm bắt dư luận xã hội, định hướng công tác tư tưởng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, phối hợp xử lý những vấn đề nhân dân quan tâm; quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị; hoạt động của Ban chỉ đạo 35; việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác thông tin đối ngoại…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hải Bình khẳng định: Kết quả tích cực trên các lĩnh vực mà Đắk Lắk đã đạt được là nhờ sự thống nhất nhận thức, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp của công tác Tuyên giáo một cách toàn diện, sáng tạo, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy làm công tác tuyên giáo; lãnh đạo chỉ đạo, triển khai công tác tuyên giáo sát sao, bài bản, chú trọng tìm tòi cách làm sáng tạo, phù hợp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ đã đề ra, tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông; tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng cụ thể hóa, đặc thù hóa phù hợp với tình hình của tỉnh. Khơi dậy khát vọng của người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh cùng xây dựng, phát triển Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

HoLy

Related post