Tập huấn về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng

 Tập huấn về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng

Cục Bảo vệ thực vật Bộ NNPTNT( bộ nông nghiệp phát triển nông thôn) phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Đak Lak đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thiết lập vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch sầu riêng cho cán bộ các đơn vị trực thuộc, các hợp tác xã tổ hợp tác, các doanh nghiệp đóng gói, chế biến xuất khẩu sầu riêng, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm ...

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình triển khai thực hiện quy định của nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, vừa được Bộ NNPTNT kí kết với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các học viên được tập huấn các nội dung về nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, quy định chung về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom xử lý vỏ, bao bì thuốc BVTV đã sử dụng tại vùng trồng. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát dư lượng thuốc BVTV tại vùng trồng xuất khẩu, sử dụng phân bón tại vùng trồng, yêu cầu đối với cán bộ kĩ thuật tại cơ sở đóng gói sầu riêng. Hướng dẫn giám định sinh vật gây hại tại cơ sở đóng gói, quy trình cấp mã số và ghi chép tại vùng trồng và cơ sở đóng gói.

CTV

Related post